zoznam

1.    Detva         Nad mlynom               Janka Rapčanová            0907 848582

2.    Detva         sídlisko                       Mgr. Darina Labáková      0908 912620

3.    Zvolen        Borová hora Stráň       Ing.Tatiana Sedliaková Dobrotová         0904 890252

4.    Zvolen        Borový potok              Ing. Juraj Prochádzka      0904 133999

5.    Zvolen        Bučina 3                     Marián Orolín                  0903 504185

6.    Zvolen        Bučina 4                     Vladimír Fraňa                0903 203942

7.    Zvolen        Čertolín                      Ivan Pauliak                    0908 957623

8.    Zvolen        Hájik 1                       Michal Petruš                   0904 561417

9.    Zvolen        Hájik 2                       Peter Balkovič                  0911 563421

10.  Zvolen        Hájik 3                       František Hindický            0948 319495

11.  Zvolen        Hájik 4                       Mgr. Pavel Kulich              0905 272096

12.  Zvolen        Hájik 5                       Igor Valkovec                   0904 532268

13. Zvolen        Hájik 6                        Boris Zauška                    0904 415400

14. Zvolen        Hájik 7                        Ľubomír Paulenka             0908 282888

15.  Zvolen        Hájik 8                       Martin Michalko                0908 441106

16.  Zvolen        Hrčkov jarok 1            JUDr. Ján Mojžiš               0905 409048

17.  Zvolen        Hrčkov jarok 2            Jozef Beník                      0905 706672

18   Zvolen        Hrčkov Jarok 3            Ing. Ondrej Babic             0948 518227

19.  Kováčová   Bieň                            Ján Buch                          0918 818836

20.  Zvolen        Lipovec – Bukovinka    Ladislav Bielik                   0914 242109

21.  Zvolen        Neresnica                   Ing. Oskar Hruška             0905 377999

22.  Zvolen        Neresnica – Hrádok     Img. Ján Jeleň                  0903 524675

23.  Zvolen        Neresnica – Potok        Ján Lupták                       0904 883742

24.  Zvolen        Partizánska                 Ing. Ján Rapčan                0903 973095

25.  Pliešovce                                      Bc. Kamil Gonda                0918 834586

26.  Zvolen        Pod Čertolínom            Dušan Ludrovan                0908 169728

27.  Zvolen        Pod dubinou                Helena Škodová                 0908573251

28.  Zvolen        Pod Harajchom            Jozef Sklenka                    0903 066017

29.  Zvolen        Pod Strážou                 Stanislav Racko                 0904 503019

30.  Zvoeln        Pod Vodojemom           Ing. Drahomíra Košíková    0905 384855

31.  Zvolen        Rosa – klub                  Ing. Božena Sliacká PhD    0908 604134

32.  Zvolen        Sarvaška                      Ján Hudec                        0948 115590

33.  Zvolen        Sekier                          Vladimír Podobný              0911 180122

34.  Zvolen        Sekier – dolina             Ing. Vladimír Heško           0919 436160

35.  Zvolen        Sekier – Hájovňa          Milan Korístek                   0903 504323

36.  Zvolen        Sekier – Kružovo          Rastislav Plášek                0903 761059

37.  Zvolen        Sekier – Priehrada        Jozef Ištokovič                  0908 329683

38.  Sielnica                                         Ľubomír Strapec               0905 612145

39.  Sliač           Pod Kozákom 1            Ing. Jaroslav Hačkulič        0903 508529

40.  Sliač           Pod Kozákom 2            Ing. Miroslav Kováčik         0907 809085

41.  Tŕnie                                            Jozef Kubinec                    0904 353524

42.  Zvolen        Záhonok                     Ing. Juraj Hulina                0911 326446

43.  Zvolen        Zl. Potok – Amfiteáter  Ľudovít Juráček                 0911 960041

44.  Zvolen        Zl. Potok – Bakova jama  Ing. Ladislav Ondrejšík   0907 844213

45.  Zvolen        Zl. Potok – Na hlinách  Ing. František Wenger        0949 346703

46.  Zvolen        Zl. Potok – Na varte     Mgr. Svetlana Matyzeková  0903 840523

47.  Zvolen        Zl. Potok – Pod čerešňou  Ing. Igor Lajstrík           0905 416134

48.  Zvolen        Zl. Potok – Potôčik       Ing. Juraj Tužinský            0905 522413

49.  Zvolen        Zl. Potok 1                  Júlia Rečlová                     0905 983158

50.  Zvolen        Zl. Potok 2                  Mgr. Ladislav Kaplán          045 5361379

51.  Zvolen        Zl. Potok 3                  Vojtech Akuč                    0918 107053

52.  Zvolenská Slatina Kobeľovec          Mária Široká                     0910 190264

53.  Železná Breznica Húsov                 Ing. Miroslav Živický         0903 428315

 

 

Kontakt

Slovenský zväz záhradkárov, OV Zvolen Slovenský zväz záhradkárov, Okresný výbor Zvolen, Kozačeka 11, 960 01 Zvolen Telefón: od 08:00 do 20:00 - 0911 959 966

Stránkové hodiny: po celý rok: utorok od 15:00 do 17:00 hod. v Dome služieb na 3. poschodí
ovszzzvolen@gmail.com