Ukážka letného rezu ovocných stromov

19.07.2021 20:21

Vážené členky a členovia SZZ

 
OV SZZ Zvolen organizuje ukážku letného rezu ovocných stromoch. Ukážka sa uskutoční dňa 31.7.2021 o 11:00 hod v ZO Sekier - Hájovňa. Ukážku povedie p. Jakubek - predseda SZZ.
Doprava individuálna. MHD z námestia SNP č.7,9, 
 
Bližšie informácie u p. Vranu tel. 0905467143
 
Tajomník  OV SZZ Ing. Kosa
Predseda pestovateľskej komisie p. Jozef Vrana 
facebook

Kontakt

Slovenský zväz záhradkárov, OV Zvolen Slovenský zväz záhradkárov, Okresný výbor Zvolen, Kozačeka 11, 960 01 Zvolen Telefón: od 08:00 do 20:00 - 0911 959 966

Stránkové hodiny: po celý rok: utorok od 15:00 do 17:00 hod. v Dome služieb na 3. poschodí
ovszzzvolen@gmail.com