Pestovateľská komisia

Predseda komisie :    Jozef Vrana   tel. 0905 437143

členovia:                     Ing. František Wenger   tel. 0949 346703

                                  Ľudovít Packa    tel.0918 242111   

 

 

Plán práce

pestovateľskej komisie pre rok 2021

pri OV SZZ vo Zvolene

 

 

1. Poradenská činnosť vo vegetačnom i mimo vegetačného obdobia ne uvedených tel. č..

2. Poradenská činnosť pri okresnej a miestnych výstavách ovocia a zeleniny, ako i ostatných podujatiach.

3. Ukážky rezov ovocných stromov – podľa požiadaviek ZO SZZ - za účasti  p. Jakubeka

                            

Kontakt

Slovenský zväz záhradkárov, OV Zvolen Slovenský zväz záhradkárov, Okresný výbor Zvolen, Kozačeka 11, 960 01 Zvolen Telefón: od 08:00 do 20:00 - 0911 959 966

Stránkové hodiny: po celý rok: utorok od 15:00 do 17:00 hod. v Dome služieb na 3. poschodí
ovszzzvolen@gmail.com